İSLÂM DÜŞÜNCE VE MEDENİYETİNDE YÖNETİM AHLÂK İLİŞKİSİ

Birlikte yaşama ihtiyacıyla var edilen insanların, birbirleriyle ilişkilerine dair planlama, uygulama ve denetim süreçlerini gerçekleştirme aracı olarak ortaya çıkan yönetimin hangi ilke ve değerlere dayanması gerektiği konusu kadim medeniyetlerden beri tartışılagelmiştir. 

Yönetimin etik-ahlâkî değerlerle ilişkisine dair yaklaşımlarda köklü bir geçmişe sahiptir. Günümüz dünyasında önemli bir araştırma alanı bulunan yönetim etiği/ahlâkı konusunun, İslâm düşünce ve medeniyetinde siyasî, itikadî, ahlâkî ve fıkhî izdüşümleri bulunmaktadır. İslâm düşüncesinin şekillenmesine de etki eden bu arka plan, yönetim ahlâkına dair Kur’ân kavramlarının sağlıklı analizi açısından önemli veriler
sunmaktadır.

İslâm’ın evrensel mesajlarının günümüz yönetim etiği/ahlâkı yaklaşımlarına kazandıracağı perspektif açısından da yönetim ahlâkına dair arka planın bir süreç olarak analiz edilmesi önemli bir ihtiyaçtır. Bu bağlamda, bu makale, Hz. Peygamberin yönetime dair yaklaşımlarının yanı sıra ondan sonraki dönemlerde yaşanan süreçlerin barındırdığı anlam çerçevelerini ele almakta, farklı ilmî disiplinlere göre gelişip biçimlenen yaklaşımlar üzerinden, İslâm düşünce ve medeniyetinde yönetim ahlâkı tartışmalarının zeminini ortaya koymaya çalışmaktadır.

Makalenin Tamamı İçin TIKLAYINIZ

Add a Comment